Stembureautraining 2021

Online cursus Stembureautraining 2021

De online 'Stembureautraining 2021' is nu tijdelijk gratis. De cursus is bestemd voor leden van het stembureau die betrokken zijn bij landelijk georganiseerde verkiezingen in het voorjaar van 2021.

De online 'Update Stembureautraining 2021' is bestemd voor leden van het stembureau die betrokken zijn bij landelijk georganiseerde verkiezingen in het voorjaar van 2021. Het is een verkorte versie van de bredere training en als zodanig uitstekend geschikt voor stembureauleden die al een of meerdere keren de functie van stembureaulid hebben vervuld. 

De online 'Stembureautraining 2021' behandelt de meest recente regelgeving en instructies die officieel gelden voor personen die door de gemeente zijn benoemd tot lid van een stembureau. De training bestaat uit één module met vier hoofddelen: de taken en verantwoordelijkheden van het stembureaulid; de stemvrijheid en het stemgeheim; de toelating tot de stemming en het tellen van de stemmen. De e-learning wordt afgesloten met een toets.

Duur

De e-learning 'Stembureautraining 2021' voor stembureauleden en stemmentellers duurt ongeveer 30 minuten.

Doelgroep

De e-learning 'Stembureautraining 2021' is bestemd voor stembureauleden en stemmentellers.

Lesmaterialen

De cursus 'Stembureautraining 2021 - ' bestaat uit: VideoCollege.

Toetsing

De cursus 'Stembureautraining 2021 - ' wordt afgesloten met een eindtoets. De eindtoets bestaat uit meerkeuzevragen.

Certificaat

Als je slaagt voor de eindtoets, ontvang je per e-mail een gewaarmerkt certificaat.